TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, NİJERYA CUMHURBAŞKANI BUHARİ İLE GÖRÜŞTÜ
10/19/2017 - TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, NİJERYA CUMHURBAŞKANI BUHARİ İLE GÖRÜŞTÜ
TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, BAYKAL'I HASTANEDE ZİYARET ETTİ
10/17/2017 - TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, BAYKAL'I HASTANEDE ZİYARET ETTİ
TBMM BAŞKANI KAHRAMAN BAYKAL'IN DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI
10/16/2017 - TBMM BAŞKANI KAHRAMAN BAYKAL'IN DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI
TBMM BAŞKANI KAHRAMAN RUSYA'DA...
10/15/2017 - TBMM BAŞKANI KAHRAMAN RUSYA'DA...
TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, PAB 137. GENEL KURULUNDA KONUŞMA YAPTI
10/15/2017 - TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, PAB 137. GENEL KURULUNDA KONUŞMA YAPTI