TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, TBMM TV'NİN 23. YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI
12/12/2017 - TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, TBMM TV'NİN 23. YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI
TÜRKPA GENEL KURULUNDA
12/9/2017  - TÜRKPA GENEL KURULUNDA "KUDÜS" VURGUSU...
TBMM BAŞKANI KAHRAMAN KIRGIZİSTAN'DA YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİ İLE BULUŞTU
12/9/2017  - TBMM BAŞKANI KAHRAMAN KIRGIZİSTAN'DA YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİ İLE BULUŞTU
TBMM BAŞKANI KAHRAMAN KIRGIZİSTAN'DA...
12/8/2017  - TBMM BAŞKANI KAHRAMAN KIRGIZİSTAN'DA...
TBMM BAŞKANI KAHRAMAN TÜRKPA 7. GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILDI
12/8/2017  - TBMM BAŞKANI KAHRAMAN TÜRKPA 7. GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILDI
12/12/2017 - TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, TBMM TV'NİN 23. YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI
12/9/2017  - TBMM BAŞKANI KAHRAMAN KIRGIZİSTAN'DA YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİ İLE BULUŞTU