Mustafa Kemnal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK

24 Nisan 1920?29 Ekim 1923

Ali Fethi OKYAR

Ali Fethi OKYAR

1 Kasım 1923 ? 22 Kasım 1924

Kazım ÖZALP

Kazım ÖZALP

26 Kasım 1924 ? 1 Mart 1935

Mustafa Abdülhalik RENDA

Mustafa Abdülhalik RENDA

1 Mart 1935 ? 5 Ağustos 1946

Kâzım KARABEKİR

Kâzım KARABEKİR

5 Ağustos 1946 ? 26 Ocak 1948

Ali Fuat CEBESOY

Ali Fuat CEBESOY

30 Ocak 1948 ? 1 Kasım 1948

Mehmet Şükrü SARACOĞLU

Mehmet Şükrü SARAÇOĞLU

1 Kasım 1948 ? 22 Mayıs 1950

Refik KORALTAN

Refik KORALTAN

22 Mayıs 1950 ? 27 Mayıs 1960

Mehmet Kâzım ORBAY

Mehmet Kâzım ORBAY

09 Ocak 1961 ? 26 Ekim 1961 (Temsilciler Meclisi Başkanı)

Dr. Fuat SİRMEN

Dr. Fuat SİRMEN

01 Kasım 1961 ? 10 Ekim 1965

Ferruh BOZBEYLİ

Ferruh BOZBEYLİ

22 Ekim 1965 ? 01 Kasım 1970

Sabit Osman AVCI

Sabit Osman AVCI

26 Kasım 1970 ? 14 Ekim 1973

Mustafa Kemal GÜVEN

Mustafa Kemal GÜVEN

18 Aralık 1973 - 5 Haziran 1977

Dr. Cahit KARAKAŞ

Dr. Cahit KARAKAŞ

17 Kasım 1977 ? 12 Eylül 1980

Prof. Dr. Mahmut Sadi IRMAK

Prof. Dr. Mahmut Sadi IRMAK

27 Ekim 1981 ? 01 Ocak 1983 Danışma Meclisi Başkanı

Necmettin KARADUMAN

Necmettin KARADUMAN

4 Aralık 1983 ? 29 Kasım 1987

Yıldırım AKBULUT

Yıldırım AKBULUT

24 Aralık 1987 ? 9 Kasım 1989

İsmet Kaya ERDEM

İsmet Kaya ERDEM

21 Kasım 1989 ? 20 Ekim 1991

Ahmet Hüsamettin CİNDORUK

Ahmet Hüsamettin CİNDORUK

16 Kasım 1991 ? 1 Ekim 1995

İsmet SEZGİN

İsmet Abdullah SEZGİN

18 Ekim 1995 ? 24 Aralık 1995

Doç. Dr. Mustafa KALEMLİ

Doç. Dr. Mustafa KALEMLİ

18 Ocak 1996 ? 30 Eylül 1997

Hikmet ÇETİN

Hikmet ÇETİN

16 Ekim 1997 ? 18 Mayıs 1999

Yıldırım AKBULUT

Yıldırım AKBULUT

20 Mayıs 1999 ? 30 Eylül 2000

Ömer İZGİ

Ömer İZGİ

18 Ekim 2000 ? 03 Kasım 2002

Bülent ARINÇ

Bülent ARINÇ

19 Kasım 2002 ? 22 Temmuz 2007

Köksal TOPTAN

Köksal TOPTAN

09 Ağustos 2007 ? 05 Ağustos 2009

Mehmet Ali ŞAHİN

Mehmet Ali ŞAHİN

05 Ağustos 2009 ? 04 Temmuz 2011

Cemil ÇİÇEK

Cemil ÇİÇEK

04 Temmuz 2011 ? 01 Temmuz 2015

İsmet YILMAZ

Dr. İsmet YILMAZ

01 Temmuz 2015 ?