"BİR PROJEM VAR! BİR ÖNERİM VAR!" PROJESİNİN ÖDÜL TÖRENİ…

10/17/2012

TBMM Genel Sekreteri Dr. İrfan Neziroğlu tarafından planlanan ve TBMM personelinin proje ve öneri göndererek katıldığı "Bir Projem Var! Bir Önerim Var!" etkinliğinin Ödül Töreni TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başkanlık Divanı Üyeleri, Milletvekilleri ile çok sayıda Meclis personelinin katılımlarıyla TBMM Tören Salonunda gerçekleştirildi. Ödül almaya değer bulunan proje ve öneriler, uygulanabilirlik, kurumsal imajın iyileştirilmesine katkı, nesnellik, tarafsızlık ve açıklık ilkeleri çerçevesinde gerçekçi, yenilikçi ve çözüm odaklı bir yaklaşım, verimlilik, çok yönlülük ve kitle odaklı olma, kaynakların etkin ve verimli kullanımı, amaca uygun yöntem ve tekniklerin seçilmesine gösterilen özen ve öz kaynaklarının değerlendirilmesinde fayda-maliyet optimizasyonu gibi esaslar çerçevesinde değerlendirildi.

TBMM Genel Sekreteri Dr. İrfan Neziroğlu tarafından planlanan ve TBMM personelinin proje ve öneri göndererek katıldığı "Bir Projem Var! Bir Önerim Var!" etkinliğinin Ödül Töreni TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başkanlık Divanı Üyeleri, Milletvekilleri ile çok sayıda Meclis personelinin katılımlarıyla TBMM Tören Salonunda gerçekleştirildi. Ödül almaya değer bulunan proje ve öneriler, uygulanabilirlik, kurumsal imajın iyileştirilmesine katkı, nesnellik, tarafsızlık ve açıklık ilkeleri çerçevesinde gerçekçi, yenilikçi ve çözüm odaklı bir yaklaşım, verimlilik, çok yönlülük ve kitle odaklı olma, kaynakların etkin ve verimli kullanımı, amaca uygun yöntem ve tekniklerin seçilmesine gösterilen özen ve öz kaynaklarının değerlendirilmesinde fayda-maliyet optimizasyonu gibi esaslar çerçevesinde değerlendirildi. 

Meclis Başkanı Cemil Çiçek ödül töreninde yaptığı konuşmada projenin hayata geçirilmesinde yer alan ve projeye katkı veren herkese teşekkür etti.

21 Eylül 2012 tarihinde Strazburg'da gerçekleşen Avrupa Konseyi Parlamento Başkanları toplantısını hatırlatan Çiçek, toplantıda üç ana konunun tartışıldığını; konuların, "Avrupa İnsan Haklarının geleceği", "Arap Baharı" ve "Dünyada parlamenter demokrasi zayıflıyor mu?" başlıkları altında görüşüldüğünü belirtti.

Meclis Başkanı Çiçek, tüm Parlamento Başkanları'nın özellikle üzerinde durduğu konunun "Dünyada parlamenter demokrasi zayıflıyor mu?" konusunun olduğunu ifade etti. Parlamento Başkanlarının ortak değerlendirmesini dile getiren Çiçek, ortak kanaatin vatandaşların parlamento ile ilgili olumlu görüş içerisinde değil, parlamentoyu içi boş kuruluşlar ve sadece kendisini düşünen insanların görev yaptığı bir kurum olarak değerlendirildiğini vurguladı ve bu kanaatin de doğal olarak çok da hoş olmayan bir değerlendirme olduğunu söyledi. Ayrıca, tüm dünyada parlamentolar hakkında algılama ve imaj sorunu olduğunu gözlemlediğini de belirten Çiçek, "Hâlbuki ülkemizde sadece Türkiye'de böyle bir durumun egemen olduğu düşünülüyor. Bu yüzden bu konu, Türkiye'nin gündeminde olması gereken önemli bir konu" dedi. 

Demokrasilerde parlamentonun yeri ve öneminin fevkalade ayrıcalıklı olması gerektiğini belirten Meclis Başkanı Çiçek, "Rejimin kalbi parlamentodur. Parlamentonun düzenli ve iyi çalışması ile halkla ilişkilerini sağlıklı yürütmesi, hem halkın hem de sistemin yararına, rejimin işleyişi bakımından da önemlidir" şeklinde konuştu. 

Çiçek, en çok ziyaret edilen, vatandaşın en rahat ilişki kurduğu, en rahat gelip gittiği, ulaşabildiği yerin, buna karşın en az bilgi sahibi olduğu kurumun da TBMM olduğunu vurguladı. 

"Parlamento ne yapar?" denildiğinde birçok kişinin bakış açısının, hareket noktasının farklılıklar gösterdiğine dikkat çeken Çiçek, genelde 'bir grup yasama faaliyetinde bulunur, diğer grup ise özel sorunları çözer' gibi kişiselleşen bir değerlendirme olduğunu da sözlerine ekledi.
Meclis Başkanı Çiçek parlamentoyu vatandaşa daha iyi tanıtmaları ve hizmet, davranış, halkla ilişkiler açısından TBMM'nin örnek kuruluş olması gerektiğini, Parlamentoda öncelikli görevin çalışanlarına düştüğünü ifade etti. 

Birçok projeye destek vermeye, bazılarına öncülük etmeye, bazılarına maddi, manevi katkı vermeye çalıştıklarını belirten Çiçek, halkla daha fazla bütünleşmeye ve TBMM'nin imajını daha iyi noktaya getirmeye ihtiyaç olduğunu ve Parlamentoda sadece yasama ve denetim olmadığını belirterek ülke ve halkın yararına olan birçok projeye de ev sahipliği yapıldığını, destek verildiğini, toplantılarına daha sağlıklı iletişim kurmak amacıyla iştirak edildiğini belirtti. TBMM İdari Teşkilat personelinin katılımına sunulan "Bir Projem Var!-Bir Önerim Var!" uygulamasına önem verdiklerini, yararlı olması halinde sonraki yıllarda da bu çalışmanın tekrarlanabileceğini belirtti.

Çiçek, çalışmaya 252 proje ve öneri gönderildiğini ve bunun önemli bir rakam olduğunu vurguladı. Başkan Çiçek konuşmasına şu sözlerle devem etti: "Statik, alışılagelen, klasik kalıplar içinde bir parlamento çalışmasını yürütülemez. Bu durum, parlamentoyu gelen talepleri vatandaşın gerisinde bırakır. Vatandaşların beklentilerini karşılayan, yükümlülüklerini yerine getirmede yeni arayışlar, dinamik bir çabanın içinde olunması gerekir. Çalışmalar aynı zamanda bürokrasinin kalitesini de ortaya koyar. Dünyanın en öncelikli sorunu şüphesiz ki kalitedir. Devlet hizmetlerinde kalitenin, büyük ölçüde yasanın kalitesinden daha çok, bürokratın kalitesiyle ilgilidir. En iyi yasalar da çıkarılsa, eğer iyi anlaşılamıyor, iyi anlatılamıyorsa, hala çıkarılan yasalara rağmen hiçbir şey ülkede değişmiyorsa o zaman değişmesi gereken şeyin zihniyettir. Bu zihniyet değişkliği de bürokrasinin kalitesi arttırılarak sağlanabilir. 30 yıl önceki bilgiyle bugünün sorunları çözülemez, 30 yıl önceki bürokratik anlayışla bugünün sorunlarına cevap bulunamaz, sunulan projeler, bürokrasinin kalitesini göstermek, dinamik bir hizmet anlayışını ortaya koymak, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak Meclis bürokrasisi olarak biraz da milletvekillerinin üzerindeki yükünü hafifletmek açısından daha da önemlidir."

TBMM Genel Sekreteri Dr. İrfan Neziroğlu ise yaptığı konuşmada, TBMM İdari Teşkilatı olarak amaçlarının her bakımdan örnek ve en iyi kurum olma çabası içerisinde olduklarını, Mecliste birçok ilki gerçekleştirdiklerini, kamuda aynı hizmeti yapan üst düzey idarecilerini ilk defa Meclis'te bir araya getirdiklerini, kurumlar arasındaki iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi ile iyi yönetime de katkı yapacağını vurguladı.Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar ve kamu kurumlarının; I. hukuk müşavirleri, strateji başkanları, insan kaynakları başkanları, bilgi işlem başkanları, dış ilişkiler ve protokol başkanları, kamu kurumları etik komisyonu başkanları ile TBMM'de toplantılar yaptıklarını, sempozyumlar düzenlediklerini belirtti.
Genel Sekreter Dr. İrfan Neziroğlu, TBMM olarak ilk adımı attıklarını, sonrasının devam ettiğini, örneğin Strateji Başkanları ile Bilgi İşlem Başkanları Kasım ayında 4. toplantılarını yapacaklarını, her toplantıya farklı bir kamu kurumu ev sahipliği yaptığını da sözlerine ekledi. Neziroğlu, ilk defa üniversitelerin tamamına resmi yazı gönderilerek işbirliği çağrısı yaptıklarını, çok sayıda üniversitenin işbirliğine olumlu karşılık verdiğini, akademik ve diğer alanlarda işbirliği sürecinin de başlatıldığını vurguladı.

Sekreterler için ilk defa Milletvekili Sekreterinin El Kitabının hazırlandığını, bütün sekreter ve danışmanlara dağıtıldığını ifade eden Neziroğlu, TBMM web sayfasının da yenilendiğini, görme engelliler için sesli anlatımların, Meclis Takvimi, TBMM'de bugün sayfada yer alan önemli yeniliklerden bazıları olduğunu belirtti.

Yasamaya ilişkin referans eserler yayımlandığını belirten Genel Sekreter Neziroğlu çalışmalardan bazı örnekler verdi. Neziroğlu, " Sekreter El Kitabı, Karşılaştırmalı Anayasa Çalışmaları, Stenografi, Şeffaf ve Hesap Verebilir Kamu Yönetimi, Grand National Assembly of Turkey, Parlamenter Denetim, TBMM İçtüzüğü: Değişiklikler, Gerekçeler, Tutanaklar bunlardan bazılarıdır. Anayasa ve İçtüzüğün İngilizce'ye tercümesi yapılmış, Web sayfası İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca, Kazakça, Rusça, Çince ve Almanca şeklinde 8 dile çevrilmiş bunlar, kitapçık olarak da bastırılmıştır."

Neziroğlu, Meclis mutfaklarında kazanlarda artan ve çöpe giden yemekleri kimsesizler ile hasta yakınlarının kaldığı 2 ayrı pansiyona gönderilmeye başlandığı ve tabaklarda kalan yemekleri de hayvan barınaklarına gönderileceğini vurguladı.

Çevre dostu Meclis imajı için geçen hafta kreş çocuklarıyla birlikte Meclis bahçesindeki meşe palamutları toplanmaya başladığını belirten Dr. İrfan Neziroğlu, yaklaşık 200.000 meşe palamudunun Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine gönderileceğini ifade etti.

Neziroğlu, sözlerine şöyle devam etti: 

"Danışman ve sekreterlerin yanı sıra yurt dışında okuyan Türk öğrencilere ve Türkiye'de okuyan yabancı öğrencilere yasama eğitimleri verildi. Genel Kurul çalışmalarını daha hızlı bir şekilde vatandaşlarla paylaşabilmek için facebook ve twitter hesapları açıldı ve takipçi sayısı da 63.500'ü geçti. Tüm personele e-posta adresi verildi, iletişimi hızlandırmak için başkanlıklar bünyesinde e-posta grupları oluşturuldu. Bu faaliyetleri gerçekleştirirken sürekli olarak sayın milletvekillerinin ve personelin görüşleri alınmıştır. Bir Projem Var, Bir Önerim Var uygulaması da bu anlayışın ürünüdür. Bu Projeye 14 Mart'ta başlanmıştır. Projenin amacı, çalışanların idari karar alma süreçlerine daha etkin katılımlarını sağlamak, onları yeni şeyler üretmeye teşvik etmektir. Nitekim o tarihten itibaren çok sayıda personel intranet sayfamızdan proje ve önerilerini kayda geçirmiştir."

Neziroğlu konuşmasının sonunda 5 Nisan'da farklı birimlerde çalışan görevlilerden oluşan bir Değerlendirme Kurulu oluşturulduğu belirterek tek tek isimlerini okudu ve kendilerine teşekkür etti.

Değerlendirme Kurulu'nun oluşumunda, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan Ali Özer'in başkanlığındaki kurulda Kamil Polat (İşletme ve Yapım Başkan Yrd), Necmi Bayraktaroğlu (Hukuk Müşaviri), Mustafa Köksal (Destek Hizmetleri), Ece Kırlı (Genel Sekreterlik İdari Büro), Akif Celal Kocaoğlu (Kanunlar ve Kararlar), Kamil Kılınç (Strateji), Mücahit Arslan (Dış İlişkiler ve Protokol), Tuba Özge Küçükali Mavi (İnsan Kaynakları), Muaz Ayhan Işık (Kütüphane ve Arşiv), Mustafa Ergün (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler) ve Meftun Harmankaya (Bilgi İşlem) yer aldı. 
Kurul ilk toplantısında projeleri hangi esaslara göre değerlendireceğini belirledi. Uygulanabilirlik; kurumsal imajın iyileştirilmesine katkı, yenilikçi ve çözüm odaklı bir yaklaşım; verimlilik; kaynakların etkin kullanımı gibi hususlar da ön plana çıkarıldı. 

Projelerin değerlendirilmesinde, kurul üyeleri süreç sonuna kadar proje sahiplerinin kim olduğunu bilmeden, değerlendirmeler isimler gizlenerek ve projelere verilen numaralar üzerinden yapıldı. Yapılan 20 toplantıda, farklı alanlarda 252 proje ve öneri değerlendirilerek ilgili Başkanlıklara gönderildi. 

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı üyeleri ödüle değer bulunan proje ve öneri sahiplerine ödül ve teşekkür belgelerini verdi.

Ödüle hak kazanan projeler ve sahipleri şöyle:

" Milli Saraylar Restorasyon ve Teknik Uygulama Başkanlığı'ndan Damla Acar Milli Saraylar Sorumluluğunda Bulunan Kültürel Varlık Niteliğindeki Yapıların Dijital Envanterinin Çıkarılması ve Çoklu Afet Riski Açısından Değerlendirilmesi projesi.
Projesinin hedefi; Milli Saraylar sorumluluğunda bulunan tarihi yapıların kapsamlı dijital envanterinin hazırlanması, tarihi binalarda yapılan restorasyon ve onarımları sürekli güncel tutulacak bu envantere işlenmesi ve çoklu afet riski değerlendirilmesinin yapılmasıdır."

"Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı görevlisi Esragül Bayraktar, Meclis Çocuk İnternet Sitesi projesi,
Projesinin hedefi; Meclisimizin web sayfası günün gereklerine uygun şekilde sürekli güncellenmektedir. En son 6 farklı dilde tercümeleri yapılmıştır. Türkiye'nin her geçen gün yükselmekte olan "büyük ülke" imajını güçlendirmesi amacıyla bu projeyi üretmiştir. Meclis Çocuk sayfası çalışmaları tamamlanmak üzeredir."

"Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı personeli Hasan Özgür Özen'in Akıllı Telefonlara Uygulama Hazırlığı projesi ile Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı personeli İlkay Arıöz'ün birbirine benzer proje verdikleri için ortak proje olarak değerlendirilmiş olan Akıllı Telefonlara Uygulama Hazırlığı ve İ-TBMM projesi.
Projelerinin ortak hedefi ise; TBMM web sitesine iphone, ipad blacberry ve diğer akıllı telefonlar aracılığıyla yasama ve denetim faaliyetlerine kısa sürede ulaşılabilmesi ve milletvekillerinden ziyaretçilere kadar anlık bilgi ihtiyacını akıllı telefonları üzerinden ücretsiz olarak karşılamaktır."

"Genel Sekreterlik Büro personeli Yeşim Uslu Kültür Varlıklarının Korunmaya Alınması ve Envanterinin oluşturulması projesi. 
Projenin hedefi; barkod sistemine geçilerek tablo, halı, kilim vb Kültürel Varlıkların envanterinin sağlıklı bir şekilde çıkarılması, yeni nesillere aktarılması ve kültürel varlıklarımızın korunması ile bu bilincin uyandırılmasıdır."

"Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı personeli Sefer Yazıcı TBMM Açık Erişim projesi.
Projesinin hedefi ise; TBMM kurumsal kimliği, milletvekilleri ve TBMM personeli tarafından üretilen bilimsel ve entelektüel bilginin derlenip indekslenerek, açık erişime olanak tanıyan TBMM Açık Erişim Sistemi veri tabanı vasıtasıyla internet üzerinden erişime sunulmasıdır."

"Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı personeli Cemil Dinmezpınar'ın ödül almaya hak kazanan önerisi ise Kütüphane e-posta Uyarı Sisteminin işletilmesi.

Önerinin hedefi; Kütüphaneden alınan kitapların kütüphaneye iade edilmesinde gecikmeler olması ve bu gecikmeleri azaltmak ve daha çok insanın o kitaptan yararlanmasını sağlamak üzere otomatik bir e-mail uyarı sistemi kurulması."

AB Uyum Komisyonu'nda görevli Nezihe Fazilet'in ödül almaya hak kazanan önerisi TBMM e-postalarında Kurumsal imza formatının kullanılması.
Hedefi ise, kurumsal bir standardizasyon oluşturmak."

"İnsan Kaynakları Başkanlığı personeli Handan Güller Çevre Dostu Kurum, Çevreye Duyarlı Kurum önerisi.
Hedefi, sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşılarak çevreye duyarlı kurum imajı yaratılması ve bu çerçevede diğer kamu kurumlarına örnek olmak." 

 "Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı personeli Muaz Ayhan Işık'ın önerisi Görme Engelli Vatandaşlar için İnternet Sitesinde web uygulama başlatılması. 

Hedefi ise, görme engelli vatandaşlar için son dönemde yapılan engellilerin hayatını kolaylaştıracak yeni uygulamalara ek olarak TBMM web sitesinin onlar içinde kullanılır olmasını sağlamak."

" Destek Hizmetleri Başkanlığı personeli Meral Arslan Ongün'ün önerisi ise Meclisi ziyaret edenlerin yada görevlilerin TBMM kampüsü içerisinde kaybolan eşyalarının bir merkezde toplanması.".

Meclis te ilk defa gerçekleştirilen bu projenin ödülü fotoğraf makinesi ile teşekkür belgesi oldu.

Ödül töreni, TBMM Tören Alt Salonunda düzenlenen resepsiyonla sona erdi.