İletişimAdres: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
(Özel Kalem Müdürlüğü) E Blok
Bakanlıklar / Ankara
Telefon: +90 312 420 51 51
Faks: +90 312 420 51 65